วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การลดลงของจริยธรรมและคุณธรรม


          แค่เพียงใครคนใดสามารถแสดงเหตุผลในทางกฎหมายได้ดีมากขึ้น แค่เพียงเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ในการให้คำเท็จและจ่ายค่าใช้จ่ายแพงๆในขั้นตอนกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมาย หากเป็นเช่นนี้แล้ว กฎหมายจึงอาจกลายเป็นดาบสองคมที่น่ากลัว

          ค่าใช้จ่ายต่างๆ (ค่าใช้จ่ายในศาลและค่าทนาย) ในแต่ละขั้นตอนของคดีความซึ่งนำไปสู่รูปของสิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ (เช่นความเจ็บปวด และทนทุกข์ทรมาน) การเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทนายว่าความอาจเสียค่าธรรมเนียมต่างๆทั้งหมดที่ควรจะได้รับของคดีที่มีแนวโน้มว่าอาจแพ้ความ
          
          ในสหรัฐอเมริกา มีการสำรองเงินฉุกเฉิน 30 เปอร์เซ็นในกรณีมีข้อพิพาทที่มีความเสี่ยงสูงในการว่าความของทนายความ จากกรณีนี้สามารถช่วยป้องกันไม่ให้ทนายเกิดความท้อแท้ด้วยความเสี่ยงสูงต่อการทำหน้าที่ทนายความ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับในข้อตกลงกับทนายที่อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายจากเรา

          ทุกวันนี้จึงเป็นที่เข้าใจว่าสิ่งใดๆก็ตามที่กฎหมายห้ามหรือไม่ห้ามสามารถทำได้ ด้วยการต่อสู้ทางกฎหมายนี้ หากไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมและคนในสังคมจึงทำให้ผู้บัญญัติกฎหมายต้องการปรับเปลี่ยนและจัดการให้ดีกว่านี้ผ่านกฎหมายใหม่ และประชาชนที่อยู่ในสังคมต้องมีความรับผิดชอบและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันต่อสังคมด้วย
จริยธรรมและศีลธรรมที่อยู่ในบัญญัติ 10 ประการได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสมโดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของแต่ละกรณีและอำนาจการตัดสิน

          บัญญัติ 10 ประการเหล่านี้จำเป็นต้องมีการตีความในยุคสมัยของเราเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ราล์ฟ กุนเธอร์
ผู้ทำนาย นักคิด ที่ปรึกษาและนักเขียน
https://twitter.com/#!/AdamKadmonRalf
http://jesuschristusmessias.wordpress.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น