วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอ!


เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง
แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เรายังขาด...ราล์ฟ กุนเธอร์
ผู้ทำนาย นักคิด ที่ปรึกษาและนักเขียน

https://twitter.com/#!/AdamKadmonRalf
http://jesuschristusmessias.wordpress.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น