วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สิทธัตถะ โคตมะ พระพุทธเจ้าหมายเลข 1

http://3.bp.blogspot.com/_ChC_7jEo8kw/SwYodElCL0I/AAAAAAAAAAM/T6JRzV-yFkk/s1600/BUD1.jpgสิทธัตถะ โคตมะ คือ อาจารย์ศาสนาในทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปย่อยของอินเดีย ผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธ ในธรรมเนียมของศาสนาพุทธ พระองค์ถือเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุด (พระสัมมาสัมพุทธเจ้า) ในยุคสมัยของเรา พระพุทธเจ้า หมายถึง ผู้ที่ถูกทำให้ตื่นแล้ว ในช่วงเวลาของการประสูติและการปรินิพพานนั้นไม่แน่ชัด นักประวัติศาสตร์ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ลงช่วงเวลาการมีชีวิตของพระองค์คือ 563 ถึง 483 ปีก่อนคริสตศักราช อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้ ในการประชุมสัมมนาพิเศษ ศิษย์ของพระองค์ส่วนมากเสนอว่า ช่วงเวลาที่แน่นอนของการปรินิพพาน คือก่อนหรือหลัง 400 ปีก่อนคริสตศักราชไป 20 ปี ในขณะที่อีกส่วนน้อยสนับสนุนช่วงเวลาก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้น

พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งยังเป็นที่รู้จักในนาม ศากยมุนี (นักปราชญ์แห่งศากยะเป็นบุคคลสำคัญของศาสนาพุทธ โดยพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าเรื่องราวชีวิตของพระองค์ การเทศนา วินัยทางศาสนา ถูกสรุปออกมาหลังจากการปรินิพพานของพระองค์และเหล่าสาวกของพระองค์เป็นผู้จดจำไว้ทั้งหมด สิ่งที่รวบรวมไว้จากการสอนของพระพุทธเจ้าถูกสืบทอดกันมาปากต่อปาก การลงลายลักษณ์อักษรมีครั้งแรกเมื่อประมาณ 400 ปีถัดมาหลังจากการปรินิพพานของพระองค์ นักวิชาการตะวันตกสมัยก่อนเชื่อและยอมรับชีวประวัติของพระองค์จากคัมภีร์พระพุทธศาสนาซึ่งมีพื้นฐานจากประวัติศาสตร์ แต่เมื่อเร็วๆนี้ เหล่านักวิชาการกำลังคัดค้านเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสร้างคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความจริงทางประวัติศาสตร์ของชีวิตพระพุทธเจ้าและเรื่องที่พระองค์ทรงสอน
ราล์ฟ กุนเธอร์
ผู้ทำนาย นักคิด ที่ปรึกษาและนักเขียน

http://jesuschristusmessias.wordpress.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น